Психолого-педагогічний супровід дітей з особливостями психофізичного розвитку в умовах інклюзивної школи.

    Навчання в інклюзивних класах/групах допомагає дітям з особливими потребами адаптуватися до типових життєвих ситуацій, позбутися почуття ізольованості, відчуження, сприяє зникненню соціальних бар'єрів та інтеграції в соціум, вчить учнівський колектив спілкуватися та працювати разом, формує почуття відповідальності за товаришів, які потребують не лише допомоги, а, насамперед, — прийняття та визнання.

Позитивні аспекти залучення дітей з особливими потребами до загально­освітніх шкіл:

 • діти почуваються потрібними, бажаними, стають самостійнішими;
 • змінюються поведінка, ставлення до навчання та оточуючих;
 • діти успішно адаптуються в колективі, у них з'являються нові друзі, зникає відчуття ізольованості;
 • відбуваються швидкі та помітні зміни в розвитку;
 • діти значно удосконалюють свої вміння й навички, намагаються краще читати, писати, малювати (це простежується в дитячих роботах);
 • навчаються у ровесників соціального досвіду;
 • здорові діти накопичують позитивний досвід взаємодії;
 • усі діти сприймають один одного як рівних;
 • здорові діти стають добрішими, милосерднішими;
 • забезпечується співпраця, співпереживання, співдружність;
 • діти з особливими потребами починають почуватися комфортно;
 • педагоги мають додаткові можливості розвинути і продемонструвати свою педагогічну майстерність і творчість.

   Для успішного навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку інклюзивна школа реалізує програму психолого-педагогічного супроводу із залученням кваліфікованих логопедів, дефектологів, психологів, соціальних педагогів, асистентів учителів та інших фахівців.