Інклюзивна освіта - перспектива нова,

Хоч різні можливості - рівні права!

Кожна дитина - це цілий світ,

Освіта, повага і рівність всіх!

Основні завдання  інклюзивного навчання

 • забезпечення права дітей з особливостями психофізичного розвитку на здобуття середньої освіти у поєднанні з корекційн0-розвиваючими заходами;
 • різнобічний розвиток індивідуальності дитини;
 • формування її інтересів і потреб ;
 • збереження і зміцнення морального і фізичного здоров'я;
 • формування моделі поведінки, взаємодії з однолітками;
 • забезпечення умов соціальної адаптації їхнього життєвого і професіного самовизначення, інтеграції у суспільство.

  Створення умов інклюзивного навчання 

                 дітей з особливими потребами

 •  співпраця вчителів початкових класів з асистентами (адаптаці та модифікації навчально-виховного процесу;
 • корекція розвитку - індивідуальні заняття з практичним психологом;
 • формування соціальних умінь та навичок;
 •  групові заняття з соціальним педагогом;
 •  індивідуальні корекційно-розвиткові заняття з асистентами вчителя;
 •  логопепедичні заняття;
 •  індивідуальні корекційно-розвиткові заняття з сурдопедагогами;
 •   додаткові групові заняття з української мови та математики.